Udviklingscenter

Henrik Resøe er Områdeleder for Udviklingscenteret og kommer fra en leder stilling i Scandlines. Henrik har mere end 20 års erfaring som leder. Henrik har beskæftiget sig med personaleledelse og udvikling af ledelse indenfor detail/retail området.

Henrik Resøe har ansvar for daglig drift og personale på Udviklingscenteret. Henrik har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingens hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Henrik Resøe i spidsen for hverdagen på afdelingen.

Kontakt: Tlf: 54 61 08 00, mail: hres@regionsjaelland.dk 

 

 

 

Senest opdateret: 03-11-2017