Område Pluto

Peter Munkholm Olsen er Områdeleder for afdelingen Pluto, og har arbejdet på Kofoedsminde siden 2004. Peter er oprindeligt uddannet Eksporttekniker, og har haft flere forskellige funktioner på Kofoedsminde, senest som Koordinator. Peter læser, ved siden af sit arbejde på Kofoedsminde, diplom i ledelse.

Peter Munkholm Olsen har ansvar for den daglige drift og personale på Pluto. Peter har ligeledes det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingens hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Peter i spidsen for hverdagen på afdelingerne.

Pluto er en midlertidig sikret afdeling placeret på den sikrede ungdomsinstitution Stevnsfortet og ligger 150 km nord for Kofoedsmindes placering i Rødbyhavn.

Kontakt: tlf: 54 61 08 00, mail: pmon@regionsjaelland.dk 

Senest opdateret: 03-11-2017