Område Luna, Saturn og Venus

Luna, Saturn og Venus Områdeleder Gert Bjørnlund Nielsen.

Gert Nielsen er Områdeleder for afdelingerne Luna, Saturn og Venus, og Gert har arbejdet på Kofoedsminde siden 2004. Gert er uddannet socialpædagog og har haft flere funktioner på Kofoedsminde blandt andet som projektleder til beboere med særlige behov.

Gert Nielsen har ansvar for daglig drift og personale på af Luna, Saturn og Venus. Han har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingernes hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Gert Nielsen i spidsen for hverdagen på afdelingerne.

Luna, Saturn og Venus er Kofoedsmindes 3 særligt sikrede afdelinger, hver med plads til en beboer der døgnet rundt har to personaler tilknyttet.

Kontakt: Tlf: 54 61 08 00, mail: gbni@regionsjaelland.dk 

Senest opdateret: 23-08-2017