Højvang

Højvang, Områdeleder Gert Bjørnlund Nielsen

Gert Bjørnlund Nielsen er Områdeleder for Kofoedsmindes åbne afdelinger og åbne særforanstaltninger. Gert har arbejdet på Kofoedsminde siden 2004. Gert er uddannet socialpædagog og har haft flere funktioner på Kofoedsminde blandt andet som projektleder til beboere med særlige behov.

Gert Bjørnlund Nielsen har ansvar for daglig drift og personale på de åbne enheder. Gert har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingens hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Gert Bjørnlund Nielsen i spidsen for hverdagen på afdelingen.

Kontakt: Tlf: 54 61 08 00, mail: gbni@regionsjaelland.dk 

Senest opdateret: 14-11-2017