Studie og job

Hvert år i juni og december modtager vi pædagogstuderende i anden og tredje praktikperiode. 7 fastansatte pædagoger med en diplomuddannelse i vejledning tager sig af opgaven i praksis.

Uddannelses- og Udviklingskonsulent Charlotte Munch sørger for det overordnede arbejde - blandt andet at holde netværksmøder mellem praktikvejlederne på Kofoedsminde. 

I visitationen har vi socialrådgiverstuderende én gang årligt, og vi er begyndt at modtage PAU-elever i deres
specialpraktik på afdelingerne.

Du kan kontakte Charlotte Munch på tlf: 25 43 46 73, eller på E-mail: crmu@regionsjaelland.dk

De studerende introduceres på lige fod med nyansatte – dog får de først lov til selvstændige opgaver efter 3 måneders praktik. Områdelederen kan dispensere efter dialog med praktikvejlederen.

Senest opdateret: 25-01-2017