love og regler

Når en borger anvises til Kofoedsminde, sker det efter bedømmelse fra retslægerådet, hvorefter dommeren dømmer efter § 16 stk. 2 i straffeloven. Den siger, at hvis borgeren vurderes som psykiskudviklingshæmmet, er vedkommende fritaget for straf, det vil sige: Ikke egnet til almindelig fængselsstraf. 

Herefter anbringes den sigtede eller dømte efter § 68 i straffeloven  på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Når den dømte ankommer til Kofoedsminde og starter på anbringelsen, forvaltes anbringelsen efter  servicelovens bestemmelser.

I denne publikation er information om, hvad en dom betyder for et ophold på Kofoedsminde. 

Senest opdateret: 13-09-2016